เรียนท่านผู้โดยสาร ก้าวสู่ปีที่ 5 อีกครั้งสำหรับปี 2010 www.krisnatravel.com ผู้นำในการจัดทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก และใช้ระบบ ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือได้เป็นเจ้าแรกๆ ในประเทศไทยบริษัทฯ มีนโยบายในการจำหน่ายบัตรโดยสาราคาต่ำสุดในปี ...

บริษัท กฤษณา ทราเวล จำกัด เป็นบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/3778 เปิดให้ บริการต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยผู้ชำนาญมีประสบการณ ์ ด้านการ ท่องเที่ยวมานาน

Krisna Travel Co., Ltd. is one of the company that provides service for traveling both inside our country and aboard. Our company was allowed to run the traveled business from Tourism Authority of Thailand, and we also have the certificate which number is 11/3778. This certificate was allowed our company to give any services about traveling with people who specialize in this field and long experience about travel.

บริการของเรา
  บริการจัดแพ็คเก็จทัวร์นำเที่ยวภายในและต่างประเทศ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน  
  บริการจัดกรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ  
  บริการจองโรงแรม รีสอร์ท ทั้งในและต่างประเทศ  
  บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ ทุกสายการบินทั่วโลก และส่งตั๋วเครื่องบินฟรี ทุกสถานที่  
  บริการทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อขอวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 
  บริการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "Walk Rally"  
 
Our Services
  We can set up the package tour both inside our country and international at least 2 people.  
  We also provide the services for group meeting or conference both in Thailand and international.  
  We can make the hotel and resort reservation both in Thailand and international.  
  We have a service booking and selling air tickets for all airlines both in Thailand and international, and we also send airline tickets to anywhere without payment.  
  We also open the good chance for customer to do the accident insurance for making the visa in the group of Chengken.
 
  We can create the group activity such as “Walk Rally”.
 
 
  บริษัท กฤษณา ทราเวล จำกัด
 
    57 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-587-5050 แฟกซ์ 02-911-1836 อีเมล์
info@krisnatravel.com
เว็บไซด์: www.krisnatravel.com
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ :info@krisnatravel.com
แผนกขาย :sales@krisnatravel.com
 
       
  KRISNA TRAVEL CO., LTD.  
    57 Moo Ban Chonnivet, Prachachuen Rd., Ladyao, Chattuchak, Bangkok 10900
Tel: (662) 587-5050 (Auto) Fax: (662) 911-1836 E-mail :
info@krisnatravel.com
Website: www.krisnatravel.com