เรียนท่านผู้โดยสาร ก้าวสู่ปีที่ 5 อีกครั้งสำหรับปี 2010 www.krisnatravel.com ผู้นำในการจัดทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก และใช้ระบบ ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือได้เป็นเจ้าแรกๆ ในประเทศไทยบริษัทฯ มีนโยบายในการจำหน่ายบัตรโดยสาราคาต่ำสุดในปี ...

   พม่า 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน (PG) 16,23 ก.ย. 22 ,23 ต.ค 53 เที่ยววัดที่เก่าแก่ที่สุดในพม่า เที่ยวตลาดร้อยปี ชมศิลปะพื้นบ้านอันเลื่องชื่อ พร้อมล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวง และดื่มเหล้าสาเก ที่มีชื่อของชมเผ่า พื้นเมือง
พิมพ์ข้อความ
วัน - เวลา : : 14 กันยายน 2553 เวลา 15:33:01